Arvot ja toimintaperiaatteet

Arska (2011-2022)
Arska (2011-2022)


Perhekoti Leijonantassun toimintaa ohjaavat lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolaki. Perhekodin toimintaa ohjaavina arvoina ovat rehellisyys ja avoimuus, turvallinen kasvuympäristö, jokaisen lapsen yksilöllinen kohtaaminen ja kasvatuskumppanuus biologisten vanhempien kanssa.

Jokaiselle sijoitetulle lapselle ja nuorelle taataan tavallinen ja turvallinen arki, jossa huomioidaan jokaisen lapsen ja nuoren yksilölliset tarpeet. Arkeen kuuluvat säännöllinen koulunkäynti, terveelliset elämäntavat, riittävä lepo, mielekäs harrastus ja vapaa-aika sekä yhdessä tekeminen ja oleminen. Jokaisella on oikeus fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen ja yksi tärkeimpiä asioita on jokaiselle turvallisen olon luominen. Perhekodin arkeen kuuluu ilo ja rentous ja mukava olo sekä sopivassa määrin yhdessä matkustelu.

Jokaisen lapsen ja nuoren perhe ja verkosto otetaan mukaan työskentelyyn ja pyritään avoimeen kasvatuskumppanuuteen. Perhekodin ovet ovat avoinna myös lapselle tärkeille ihmisille. Lapsen oman verkoston säilyminen tiiviinä osana lapsen elämää nähdään erittäin tärkeänä. Jokaisen lapsen oikeus on palata asumaan takaisin omaan kotiin, mikäli se on mahdollista ja lapsen edun mukaista ja tätä tuetaan yhteyden säilymisellä.

Itsenäistyvälle nuorelle laaditaan hyvissä ajoin yhdessä nuoren asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa itsenäistymissuunnitelma. Perhekodilla on mahdollisuus antaa vahvaa tukea itsenäistymisessä.